• Corona-afspraken KZC

  We mogen sporten, maar met afspaken. Op deze pagina vind je de Corona afspraken die gelden binnen KZC. Deze zijn zo actueel mogelijk, maar uiteraard zijn nieuwe door de overheid opgelegde beperkingen altijd bovenliggend aan onderstaande afspraken. We zullen deze dan wel zo snel mogelijk verwerken en hier publiceren. We wensen je veel sportplezeier.

  Het bestuur van KZC 

  (Update 21 augustus)

  De belangrijkste basisafspraken in en rond het zwembad gelden nog steeds:

  • Blijf thuis bij klachten en kom pas vlak voor de training naar het zwembad (max 5 minuten voor aanvang);
  • Trek thuis je zwemkleding aan en draag een mondkapje (12 jaar en ouder) waar het zwembad dat aangeeft;
  • Kleed je na afloop van de training beneden direct om en ga ook direct weer huis;
  • Voor 18 jaar en ouder geldt dat trainingsgroepen gescheiden blijven: De volgende groep mag erin als de voorgaande de zwemzaal heeft verlaten.

  Voor Elementair zwemmen en het Waterbikkelplan gelden deze afspraken;

  • Van de kinderen wordt verwacht dat ze de zwemkleding al aan hebben (thuis aantrekken)
  • Helaas is het voor de ouders niet toegestaan het zwembad en de kuil te betreden.
  • Het brengen en halen van de kinderen zal dus - nog steeds via een ‘kiss & ride’ principe verlopen
  • zorg dat je 10 minuten voor aanvang in 'de kuil' voor het zwembad aanwezig bent. Kom op tijd, maar zeker ook niet te vroeg.
  • De kinderen worden naar binnen begeleid door kaderleden
  • Ook worden ze terug gebracht door kaderleden naar de kleedkamer. Hier dient het kind zich zelfstandig af te drogen en aan te kleden. Uw kind zal het zwembad verlaten door de zijdeur.
  • Mocht u als ouder iets later zijn, uw kind blijft bij het kaderlid in de kuil totdat u aanwezig bent

  NB. Voor het Waterbikkelplan: De kinderen kleden zich boven op het nat-terras uit en nemen hun kleding mee naar het zwembad. Na het zwemmen zullen de kinderen begeleid worden naar de kleedkamers van het grote bad waar ze zich kunnen omkleden. Na het omkleden lopen de kinderen naar buiten waar de ouders (buiten de kuil op 1.5m van elkaar) de kinderen kunnen ophalen. Ook hier zal begeleiding aanwezig zijn.

   De protocollen en afspraken

  Voor de waterpolowedstrijden:

  Lees alle afspaken rondom waterpolowedstrijde en bekijk de routing in het zwembad. Zie daarvoor bovestaande documenten. Voordat je naar Beverwijk afreist, houdt in ieder geval rekeking met het volgende voor Beverwijk specifieke afspraken:

  KZC heeft voor elke wedstrijd een coronacoördinator in het zwembad. Deze is verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van de wedstrijden als het gaat om het naleven van de Corona protocollen.

  De volgende afspraken moeten worden nageleefd: 

  • Naast alle algemene afspraken hebben alle sporters badkleding aan bij aankomst.
  • Elk team mag 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd het zwembad in en volgt de looproute.
   • Het zwembad binnengaan moet via de hoofdingang en dan direct naar links de trap op. Bij de hoofdingang is desinfectiemiddel beschikbaar welke gebruikt moet worden alvorens het zwembad te betreden.
  • Het thuisspelend team gaat eerst naar binnen en loopt op 1,5m van elkaar door naar het natte terras, gevolgd door het team dat uit speelt dat op 1,5m van elkaar stopt bij het droge terras.
  • Het bezoekende team bereidt zich op 1,5m van elkaar voor op het droogterras ter hoogte van de horeca. Idem voor de thuisspelende ploeg op het natte terras.
  • De aanvoerder van elk team meldt zich aan bij de coronacoördinator of de aanvoerder/coach van het KZC team waartegen wordt gespeeld en laat zich verder informeren.
  • De teams die weer klaar staan voor de volgende wedstrijd kunnen de ruimte pas in als publiek en spelers van de gespeelde teams het bad verlaten hebben. Hierbij gaat het bezoekende team als eerste en de thuisspelende ploeg als laatste.
  • Als de vorige wedstrijd is afgelopen en die spelers de zaal verlaten (*), plaatst eerst het bezoekende team de tassen bij …. en daarna de thuisspelend team tassen bij … (zie routing/platte grond) 
  • Na de wedstrijd verlaat het publiek (indien toegestaan) direct het bad via de trap ter hoogte van de lift. Spelers kunnen hun tassen e.d. pakken nadat het publiek vertrokken is.  Het bezoekende team verlaat eerst het bad via de trap naast de lift, richting de kleedkamers, op gepaste afstand gevolgd door het thuisspelend team. De officials en scheidsrechters verlaten ook het bad via de trap naast de lift wanneer het publiek en de spelers weg zijn. De coronacoördinator verlaat als laatste het bad.
   • Kort douchen (afspoelen) is toegestaan.
    • Tussen de douchende personen dient één douchekop ruimte te zitten. Dit is aangegeven met pionnen en stickers.
   • Voor het omkleden na de wedstrijd dient er gebruik gemaakt te worden van de eenpersoons omkleedhokken.
   • Uitgang via de hoofdingang